ClickToSpeak Nauka Języków Obcych

* Angielski Online * Niemiecki Online * Hiszpański Online * Francuski Online * www.clicktospeak.pl

Na sam początek

ClickToSpeak.pl
Nauka online języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego


Nauka języków obcych przez internet za pomocą nowoczesnego stylu MKT.

Multi Komplex Teaching, (MKT) polega na dopasowaniu odpowiednich metod i technik do indywidualnych cech ucznia. W zależności od tego czy dany uczeń jest wzrokowcem, słuchowcem czy też czuciowcem oraz biorąc pod uwagę jego poziom wiedzy, a także dany element nauki dobierany jest zestaw odpowiednich metod, technik i zadań. Pozwala to na zoptymalizowanie procesu zapamiętywania oraz na maksymalną efektywność uczenia się.

Bardzo ważny jest stopień trudności oraz złożoności elementów językowych i gramatycznych. Nauka przebiega etapowo: od materiału najprostszego do zagadnień trudniejszych, jednocześnie utrwalając to, co już wcześniej zostało przerobione. Pomocą są tu regularne powtórki: Express Revision, mające na celu utrwalenie i zapamiętanie przerobionego materiału.

Zgodnie z konstrukcją tego programu, Lektor - Wykładowca podczas kolejnych lekcji wraca do tych zagadnień, które już wcześniej były omówione. Dotyczy to również słownictwa z wykorzystaniem Prywatnego Słownika Ucznia.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ: -- http://www.clicktospeak.pl