ClickToSpeak Nauka Języków Obcych

* Angielski Online * Niemiecki Online * Hiszpański Online * Francuski Online * www.clicktospeak.pl

Słowo i Wyrażenie Tygodnia


SŁOWO  TYGODNIA

dry - suszyć 
/draɪ/ adjective
WYRAŻENE TYGODNIA a great deal of something


dużo czegoś
A great deal of effort - Dużo wysiłku

ZOBACZ CO ŁĄCZY SIĘ Z RZECZOWNIKAMI POLICZALNYMI A Co Z NIEPOLICZALNYMI.

W języku angielskim rzeczowniki dzielą się na policzalne (countable) i niepoliczalne (uncountable).


Rzeczowniki policzalne – to takie rzeczowniki, które możemy policzyć jako pojedyncze przedmioty.
                            a car                    a book                  a table


Rzeczowniki niepoliczalne – są to te wszystkie rzeczy lub pojęcia które można zmierzyć za pomocą innych przedmiotów. Innymi słowy są to te wszystkie przedmioty których nie można policzyć biorąc je do ręki.
                              water                   meat                       sugar
        
Kiedy pytamy o rzeczowniki policzalne wykorzystujemy słowo: How MANY 
How MANY books do you have?
Kiedy pytamy o rzeczowniki niepoliczalne wykorzystujemy słowo: How MUCH
How MUCH time do you have?


Kiedy odpowiadamy na pytanie używamy wiele innych określeń.
Niektóre łączą się z rzeczownikami policzalnymi  inne z niepoliczalnymi.
Są też takie które łączą się z obydwoma.


ZOBACZ     NA    OBRAZKU    JAKIE     WYRAZY    ŁĄCZĄ    SIĘ    Z    RZECZOWNIKAMI
POLICZALNYMI    A    JAKIE    Z    NIEPOLICZALNYMI.

LIVE COKE FESTIVAL- Kraków 2010; Nazwy najpopularniejszych zespołów - ciekawe słownictwo angielskie

Skąd wzięły się nazwy zespołów ?
THE PRODIGY
prodigy - /ˈprɒd.ɪ.dʒi/ -  cudowne dziecko     


Nazwa zespołu pochodzi od nazwy jednego z pierwszych syntezatorów LIAMA-MOOG PRODIGY

THE  CHEMICAL  BROTHERS
chemical - /ˈkem.ɪ.k ə l/ - chemiczny
Na początku zespół nazywał się się The Dust Brothers, dla uhonorowania producentów z Ameryki, o tej samej nazwie. 
Jednak kwestie prawne zmusiły ich do zmiany nazwy.

MUSE
muse – /mjuːz/ - muza, rozmyślać
Uzasadniając w jednym z wywiadów dlaczego taka nazwa jeden z członków wyjaśnił że wybrali taką nazwę ponieważ
 wygląda profesjonalnie :) nazwa zespołu częściowo wywodzi się również z zainteresowań zjawiskami nadprzyrodzonymi jednego z jej członków.

THE BIG PINK
pink - /pɪŋk/ - goździk, różowy, stukać  / o silniku spalinowym /
The Big Pink nazwa została zaczerpnięta od klasycznego albumu The Band 

Słowo i Wyrażenie Tygodnia
to destroy completely 
SŁOWO  TYGODNIA

annihilate - całkowicie zniszczyć 
/@"naI.@.leIt/  verb
WYRAŻENE TYGODNIA 
make excuses - wykręcać się, tłumaczyć się z czegoś
you are always making excuses  -  zawsze się wykręcasz

Trudna wymowa. Ciekawe dźwięki w języku angielskim. Długie oraz krótkie '' i ''

Nie każdy wie że w języku angielskim mamy dwa rodzaje '' i '' .
Jedno zwane krótkim: '' I '' a drugie długim '' i : ''


Różnica wymowy nie polega tylko na długości wymawianego dźwięku ale również na sposobie wymowy.


Długie '' i : '' wymawiamy podobnie jak w języku polskim natomiast krótkie ''I'' jest to dźwięk zbliżony do '' Y '' i wymawiany pomiędzy Y / i .
Dodatkowo niezwykle częstą pułapką jest pisownia wyrazów:
Najczęściej krótkie '' I '' pisze się jak polskie: i np.:
ship ---> tu czytamy używając dźwięku zbliżonego do '' Y '' y/i
sheep ---> tu czytamy używając dźwięku zbliżonego po prostu do '' i ''


Podsumowując: kiedy widzisz napisane '' i '' możesz spodziewać się wymowy  y/i
kiedy widzisz napisane ''ee'' lub ''ea'' możesz spodziewać się wymowy  i
A oto jeszcze więcej takich przykładów:
hit, heat
sin, seen
bin, been
rich, reach
live, leave
it,   eat
pill,  peal
pick,  peak
slit,  sleet
lid, lead
rid, read
bit, beat
fill, feel
still, steal
hid, heed