ClickToSpeak Nauka Języków Obcych

* Angielski Online * Niemiecki Online * Hiszpański Online * Francuski Online * www.clicktospeak.pl

Adverbs of frequency, przysłówki częstotliwości

always - zawsze
very often - bardzo często 
often - często 
usually -zazwyczaj 
rarely - rzadko 
seldom - rzadko 
occasionally - okazjonalnie 
sometimes - czasami
never - nigdy 


hardly ever - prawie nigdy 
nearly always - prawie zawsze 
from time to time - od czasu do czasu 
once a day - raz na dzień 
twice a month- dwa razy na miesiąc 
three times a year - trzy razy na rok 
four times a ... etc. 
every day - codziennie 
every other day - co drugi dzień 
every week - co tydzień 
every month - co miesiąc 
every year - każdego roku