ClickToSpeak Nauka Języków Obcych

* Angielski Online * Niemiecki Online * Hiszpański Online * Francuski Online * www.clicktospeak.pl

Niezbędne w UK - słownictwo angielskie przydatne na emigracji - część III

Niezbędne w UK - słownictwo, które pomoże Ci przetrwać w Wielkiej Brytanii:

 National - narodowy, państwowy
 Native speaker - osoba władająca danym językiem, jako językiem ojczystym
 National Academic Recognition Centre – instytucja zajmująca się uznawaniem kwalifikacji imigrantów
 National Insurance – ubezpieczenie społeczne
 National Insurance Number – indywidualny numer ubezpieczenia społecznego
 National Insurance Contribution – składka na ubezpieczenie społeczne
 National Minimum Wage – minimalna płaca krajowa
 National Vocational Qualifications – kwalifikacje zawodowe
 National Health Service – Państwowa Służba Zdrowia
 NHS number – numer pacjenta (państwowa służba zdrowia)
 Temporary National Insurance Number – tymczasowy numer ubezpieczenia
 Nursery – żłobek
 Off peak – poza godzinami szczytu
 Overdraft – poza stanem konta

 Pass wejściówka, bilet 
 Pay as you go – telefon na kartę
 Pay monthly – telefon komórkowy na kontrakt, opłaty co m-c (abonament)
 PAYE (Pay As You Earn) – formularz dla samozatrudnionych, wymagany przez urząd skarbowy (P46)
 Personal profile – profil osobisty
 Pharmacy – apteka
 Peak hours (rush hours) – godziny szczytu
 Post Office – poczta
 Postal order – przekaz pocztowy
 Pre-pay – przedpłata
 Primary School – szkoła podstawowa
 Profiling session – test kwalifikacji
 Real estate – nieruchomości
 Real estate agency - agencja nieruchomości, biuro nieruchomości
 Receipt – dowód zapłaty, rachunek
 Recorded Delivery – przesyłka polecona
 Rent – czynsz, wynajem
 Rent a car - wynajem auta
 Residence Permitt – zezwolenie na pobyt
 Rush hours (peak hours) - godziny szczytu

Secondary School – szkoła średnia
Self-employed – samozatrudniony
Sick Note – zwolnienie lekarskie
Sick Pay – chorobowe
Statutory Sick Pay – chorobowe (gwarantuje je państwo)
SIM card – karta SIM
Special Delivery – przesyłka polecona ekspresowa
Stamp Duty Land Tax – podatek od zakupu nieruchomości
Standing Order – zlecenie stałe
Tax – podatek
Tax credit – kredyt podatkowy, który otrzymuje od państwa osoba o niskich dochodach
Child Tax Credit – kredyt podatkowy na dziecko
Tax Return – deklaracja podatkowa
Tenancy Agreement – umowa o wynajem
Underground/ The Tube – metro
Valuation fees – koszty wyceny

Niezbędne w UK - słownictwo angielskie przydatne na emigracji - część II

Niezbędne w UK - słownictwo, które pomoże Ci przetrwać w Wielkiej Brytanii:


 East European Advice Center – biuro porad dla Europy Wschodniej
 Education Service – Wydział Edukacji
 EHIC – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 Emergency – nagły przypadek, awaria, pogotowie
 Emergency exit wyjście awaryjne
 Employment – zatrudnienie
 First Certificate in English – tzw. FCE świadectwo podwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

 GCSE – egzamin na poziomie gimnazjum
 GP (General Practitioner) – internista, lekarz pierwszego kontaktu
 Gross payment – płaca brutto; net – netto
 Home Office – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Wlk. Brytanii
 ID Card – dowód osobisty
 Income Support – zasiłek dla osób o niskich dochodach
 Inland Revenue – Urząd Skarbowy i polski ZUS w jednym
 Insurance – ubezpieczenie
 Insurance Agency - agencja ubezpieczeniowa
 Invoice – faktura
 Inquiry form - kwestionariusz, ankieta
 Job Centre  – agencja pracy
 Jobseeker allowance – zasiłek dla bezrobotnych
 Key Stage 1, 2, 3, 4 – określenie stopnia nauki w szkołach w Wielkiej Brytanii

 Landlord – właściciel nieruchomości lub agencja wynajmująca mieszkanie
 Land Registry Fee – opłata za wpis do księgi wieczystej
 Leasehold – rodzaj dzierżawy
 Let – wynajem
 Management – zarządzanie
 Manager kierownik, osoba zarządzająca grupą pracowników
 Masters – odpowiednik magistra
 Mortgage – kredyt hipoteczny
 MOT (Ministry of Transport) – certyfikat sprawności technicznej pojazdu

Słownictwo część I

Wyrażenia z angielskim słówkiem take

Słówko 'take' jest bardzo popularne, wygodne i pomocne w komunikacji. "Take it" - weź to, "I take it" - biorę to. "Take it easy!" - spokojnie, ostrożnie. "Take a picture" - zrób zdjęcie. Te przykłady pokazują tylko wycinek sytuacji, w jakich można wykorzystać słówko take, jest ich o wiele więcej. Jest to słowo o podobnej randze, jak make, czy give - często używane w wielu kontekstach, a także w idiomach.

Inne ciekawe przykłady wyrażeń, gdzie występuje słówko take:

take my word for it - możesz mi wierzyć, masz moje słowo
take place - mieć miejsce, odbyć się
take shelter - schronić się
take care! - uważaj na siebie!
take action to - podjąć kroki w celu


Formy czasownika take:
take - took - taken


Powiedzenia po angielsku - idioms

Dzisiaj będzie o wyścigu (race - wyścig) i czasie (time - czas), ale nie dosłownie, lecz jak to bywa w przypadku idiomów, w nieco szerszym sensie.

a race against time - wyścig z czasem
arms race - wyścig zbrojeń
time after time - raz za razem
time is money - czas to pieniądz
time will tell - czas pokaże

Angielski przez internet

Nauka angielskiego przez internet to bardzo proste i wygodne rozwiązania dla osób, które dużo pracują i mają mało czasu na naukę. Również dla tych osób, które pracują na różne zmiany lub o nietypowych porach dnia. Z lektorem można umówić się na dowolne dni i dowolne godziny nauki przez internet. Można się uczyć, będąc w piżamie, przy porannej kawie, bez wychodzenia z domu!

Teraz lekcja angielskiego 45 min już za 32 zł, i jak zawsze - pierwsza lekcja (lekcja testowa) - gratis.

Naucz się języka obcego i poczuj, że świat stoi przed Tobą otworem!