ClickToSpeak Nauka Języków Obcych

* Angielski Online * Niemiecki Online * Hiszpański Online * Francuski Online * www.clicktospeak.pl

Niezbędne w UK - słownictwo angielskie przydatne na emigracji - część III

Niezbędne w UK - słownictwo, które pomoże Ci przetrwać w Wielkiej Brytanii:

 National - narodowy, państwowy
 Native speaker - osoba władająca danym językiem, jako językiem ojczystym
 National Academic Recognition Centre – instytucja zajmująca się uznawaniem kwalifikacji imigrantów
 National Insurance – ubezpieczenie społeczne
 National Insurance Number – indywidualny numer ubezpieczenia społecznego
 National Insurance Contribution – składka na ubezpieczenie społeczne
 National Minimum Wage – minimalna płaca krajowa
 National Vocational Qualifications – kwalifikacje zawodowe
 National Health Service – Państwowa Służba Zdrowia
 NHS number – numer pacjenta (państwowa służba zdrowia)
 Temporary National Insurance Number – tymczasowy numer ubezpieczenia
 Nursery – żłobek
 Off peak – poza godzinami szczytu
 Overdraft – poza stanem konta

 Pass wejściówka, bilet 
 Pay as you go – telefon na kartę
 Pay monthly – telefon komórkowy na kontrakt, opłaty co m-c (abonament)
 PAYE (Pay As You Earn) – formularz dla samozatrudnionych, wymagany przez urząd skarbowy (P46)
 Personal profile – profil osobisty
 Pharmacy – apteka
 Peak hours (rush hours) – godziny szczytu
 Post Office – poczta
 Postal order – przekaz pocztowy
 Pre-pay – przedpłata
 Primary School – szkoła podstawowa
 Profiling session – test kwalifikacji
 Real estate – nieruchomości
 Real estate agency - agencja nieruchomości, biuro nieruchomości
 Receipt – dowód zapłaty, rachunek
 Recorded Delivery – przesyłka polecona
 Rent – czynsz, wynajem
 Rent a car - wynajem auta
 Residence Permitt – zezwolenie na pobyt
 Rush hours (peak hours) - godziny szczytu

Secondary School – szkoła średnia
Self-employed – samozatrudniony
Sick Note – zwolnienie lekarskie
Sick Pay – chorobowe
Statutory Sick Pay – chorobowe (gwarantuje je państwo)
SIM card – karta SIM
Special Delivery – przesyłka polecona ekspresowa
Stamp Duty Land Tax – podatek od zakupu nieruchomości
Standing Order – zlecenie stałe
Tax – podatek
Tax credit – kredyt podatkowy, który otrzymuje od państwa osoba o niskich dochodach
Child Tax Credit – kredyt podatkowy na dziecko
Tax Return – deklaracja podatkowa
Tenancy Agreement – umowa o wynajem
Underground/ The Tube – metro
Valuation fees – koszty wyceny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz