ClickToSpeak Nauka Języków Obcych

* Angielski Online * Niemiecki Online * Hiszpański Online * Francuski Online * www.clicktospeak.pl

MULTI KOMPLEX TEACHING

Multi Komplex Teaching jest stylem nauczania w którym najważniejszym elementem jest dopasowanie kursu do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem wieku, zdolności językowych oraz innych cech ucznia. 

Bezpośredni kontakt ucznia z lektorem oraz dobór zestawu odpowiednich dla niego metod, technik i zadań pozwala na zoptymalizowanie procesu zapamiętywania i maksymalne wykorzystanie czasu poświęconego na naukę.
Dzięki takiemu podejściu nauka przebiega w sposób najbardziej efektywny i pozwala nabyć umiejętność mówienia w krótkim czasie.