ClickToSpeak Nauka Języków Obcych

* Angielski Online * Niemiecki Online * Hiszpański Online * Francuski Online * www.clicktospeak.pl
 

CZAS GRAMATYCZNY THE PRESENT SIMPLE

Najważniejszą zasadą użycia tego czasu gramatycznego jest końcówka "s" lub "es" w trzeciej osobie liczby pojedynczej:
I drink
you drink
she drinks       s lub es          
he drinks         s lub es         
it  drinks          s lub es  
we drink
you drink
they drink

końcówkę "es" stosujemy w przypadku gdy czasownik jest zakończony na :  ss, -sh, -ch, -x, -o,          np:  go -  goes
  więcej tu ==> link

GERUND czy INFINITIVE


W bieżącym tygodniu uczymy się o GERUND orINFINITIVE
Czym jest gerund and infinitive?
Zagadnienie to sprawia wiele trudności uczącym się jak i również nauczycielom.
Aby wybrnąć z tego problemu trzeba zauważyć podstawowy aspekt tego zagadnienia w klasycznej formie (object of sentence), który bardzo często jest pomijany.
W rzeczy samej chodzi o połączenie dwóch czasowników.
W zdaniach prostych występuje jeden czasownik V + N ( np: I read books )
W zdaniach złożonych pojawia się dwa czasowniki V + V + N ( np: I need to read books )
zadania: Ćwiczenia:
Zadanie 1
Zadanie 2Zadanie 3
ciąg dalszy nastąpi :)
więcej na :  link

Niemiecki przez internet - czasowniki

Dzisiaj będzie kilka podstawowych czasowników po niemiecku:

anmelden - rejestrować, zapisać
bekommen - otrzymać
bestellen - zamówić
bitten – prosić
bringen – przynosić
denken – myśleć  
fahren - jechać
fragen - pytać
gehen - iść
geben – dawać haben – mieć
helfen – pomagać
kennen – znać
kommen – przychodzić
lesen - czytać
machen - robić
nehmen - brać
sprechen - mówić, rozmawiać
 

Niezbędne w UK - słownictwo angielskie przydatne na emigracji - część III

Niezbędne w UK - słownictwo, które pomoże Ci przetrwać w Wielkiej Brytanii:

 National - narodowy, państwowy
 Native speaker - osoba władająca danym językiem, jako językiem ojczystym
 National Academic Recognition Centre – instytucja zajmująca się uznawaniem kwalifikacji imigrantów
 National Insurance – ubezpieczenie społeczne
 National Insurance Number – indywidualny numer ubezpieczenia społecznego
 National Insurance Contribution – składka na ubezpieczenie społeczne
 National Minimum Wage – minimalna płaca krajowa
 National Vocational Qualifications – kwalifikacje zawodowe
 National Health Service – Państwowa Służba Zdrowia
 NHS number – numer pacjenta (państwowa służba zdrowia)
 Temporary National Insurance Number – tymczasowy numer ubezpieczenia
 Nursery – żłobek
 Off peak – poza godzinami szczytu
 Overdraft – poza stanem konta

 Pass wejściówka, bilet 
 Pay as you go – telefon na kartę
 Pay monthly – telefon komórkowy na kontrakt, opłaty co m-c (abonament)
 PAYE (Pay As You Earn) – formularz dla samozatrudnionych, wymagany przez urząd skarbowy (P46)
 Personal profile – profil osobisty
 Pharmacy – apteka
 Peak hours (rush hours) – godziny szczytu
 Post Office – poczta
 Postal order – przekaz pocztowy
 Pre-pay – przedpłata
 Primary School – szkoła podstawowa
 Profiling session – test kwalifikacji
 Real estate – nieruchomości
 Real estate agency - agencja nieruchomości, biuro nieruchomości
 Receipt – dowód zapłaty, rachunek
 Recorded Delivery – przesyłka polecona
 Rent – czynsz, wynajem
 Rent a car - wynajem auta
 Residence Permitt – zezwolenie na pobyt
 Rush hours (peak hours) - godziny szczytu

Secondary School – szkoła średnia
Self-employed – samozatrudniony
Sick Note – zwolnienie lekarskie
Sick Pay – chorobowe
Statutory Sick Pay – chorobowe (gwarantuje je państwo)
SIM card – karta SIM
Special Delivery – przesyłka polecona ekspresowa
Stamp Duty Land Tax – podatek od zakupu nieruchomości
Standing Order – zlecenie stałe
Tax – podatek
Tax credit – kredyt podatkowy, który otrzymuje od państwa osoba o niskich dochodach
Child Tax Credit – kredyt podatkowy na dziecko
Tax Return – deklaracja podatkowa
Tenancy Agreement – umowa o wynajem
Underground/ The Tube – metro
Valuation fees – koszty wyceny

Niezbędne w UK - słownictwo angielskie przydatne na emigracji - część II

Niezbędne w UK - słownictwo, które pomoże Ci przetrwać w Wielkiej Brytanii:


 East European Advice Center – biuro porad dla Europy Wschodniej
 Education Service – Wydział Edukacji
 EHIC – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 Emergency – nagły przypadek, awaria, pogotowie
 Emergency exit wyjście awaryjne
 Employment – zatrudnienie
 First Certificate in English – tzw. FCE świadectwo podwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

 GCSE – egzamin na poziomie gimnazjum
 GP (General Practitioner) – internista, lekarz pierwszego kontaktu
 Gross payment – płaca brutto; net – netto
 Home Office – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Wlk. Brytanii
 ID Card – dowód osobisty
 Income Support – zasiłek dla osób o niskich dochodach
 Inland Revenue – Urząd Skarbowy i polski ZUS w jednym
 Insurance – ubezpieczenie
 Insurance Agency - agencja ubezpieczeniowa
 Invoice – faktura
 Inquiry form - kwestionariusz, ankieta
 Job Centre  – agencja pracy
 Jobseeker allowance – zasiłek dla bezrobotnych
 Key Stage 1, 2, 3, 4 – określenie stopnia nauki w szkołach w Wielkiej Brytanii

 Landlord – właściciel nieruchomości lub agencja wynajmująca mieszkanie
 Land Registry Fee – opłata za wpis do księgi wieczystej
 Leasehold – rodzaj dzierżawy
 Let – wynajem
 Management – zarządzanie
 Manager kierownik, osoba zarządzająca grupą pracowników
 Masters – odpowiednik magistra
 Mortgage – kredyt hipoteczny
 MOT (Ministry of Transport) – certyfikat sprawności technicznej pojazdu

Słownictwo część I